Главная | Регистрация | Вход | RSSПятница, 23.02.2018, 01:35

Учителя Алматы

Меню сайта
Категории раздела
Биология [29]
ИЗО [12]
Профессиональное обучение [7]
Внеклассное чтение [16]
География [23]
Духовные ценности [10]
Если хочешь быть здоров [49]
Информатика [61]
История [57]
Иностранный язык [99]
Книжная полка [50]
Компьютер-бум [10]
Казахский язык и литература [195]
Математика [87]
Мир науки [11]
Моя Родина - Казахстан [43]
Музыка [107]
Начальная школа [408]
Общество семи муз [12]
Психологический клуб [11]
Русский язык и литература [135]
Родительское собрание [11]
Творческая личность [21]
Технология [21]
Физика [21]
Химия [31]
Экологическое воспитание [14]
Самопознание [37]
Наш опрос
Считаете ли вы результаты ЕНТ справедливыми?
Всего ответов: 1626
Статистика

Онлайн всего: 8
Гостей: 8
Пользователей: 0

Каталог статей

Главная » Статьи » Мастерская учителя » Внеклассное чтение

Круглый стол «Ұлтым басқа – тілім қазақ»
Автор: учитель казахского языка Северо-Казахстанской области, района Габита Мусрепова, в КГУ "Урожайная средняя школа" Шукеева Б.К..
Круглый стол
«Ұлтым басқа – тілім қазақ»


Цели и задачи:

1.Расширить кругозор в области изучения казахского языка, познакомить с лучшими образцами современного языка, показать красоту и своеобразие родного языка.
2.Формировать устойчивый интерес к государственному языку, стимулировать социальные, нравственные мотивы изучения казахского языка.
3.Формировать чувство патриотизма, ответственности за сохранность неповторимого родного языка.

Ход мероприятия:


Ведущий:
Сәлеметсіздерме, қымбатты балалар, құрметті қонақтар! Бүгін біз тілдің біздің өміріміздегі мағынасы, мемлекеттік тіл, қазақ тілін үйренудегі мәселелер туралы, дамуының келешегі туралы сөйлесу үшін дөңгелек столдың басына жиналып отырмыз.

Чтец:

Ана тілі – біздің туған анамыз,
Анамыздай сыйлап, бағып-қағамыз.
Ана тілін кім аялай білмесе,
«Анасынан безген ұл» деп санаңыз.

Чтец:

Ақыл-ойын дананың,
Ана тілден аламын.
Ана тілім ардақты
Ақ сүтіндей анамның.

Чтец:

Любой язык по-своему велик –
Бесценное наследство вековое,
Так берегите свой родной язык,
Как самое на свете дорогое.

Ведущий:
Тіл – халықтың жан-дүниесі, тілде уайымдау да, қуаныш та, бақыт та, мұң да көрсетіледі. Әр халықтың өз тілі бар. Оның әр халықта өзінше ерекшелігі бар, орыс тілі ойдағыны нақты көрсетеді, итальян тілінде әдемі сөздер кездеседі, француз тілі – махаббат тілі. Қазақ тілі әнмен күй сыияқты, онда ғасырлар бойы жиналған қыиындықтар жиналған сыяқты. Тіл – тіл ол ең үлкен құндылық. Қазақтың, француздың, немістің. Жерде қанша тіл бар? Олар көп, және әрқайысының өз тарихы, өз тағдыры бар. Тіл – адамның маңызды құндылықтарының бірі.Ол өте ерте заманда пайда болған. Ол адамдарға ақпараттармен аумасуға, бір-бірімен қарым қатынас жасауға көмектеседі. Ғасырлар бойы біздің бабаларымыз тілді құрметтеген және бағалаған. Тіл адамның ерекше қасиеті болып саналады. Біз оның көмегімен өзіміздің өміріміздегі қызықты жағдайлар туралы баяндай аламыз. «Тіл – жан-дүниенің айнасы» деп тегін айтылмайды. Шынында тіл әр халықтың мәдени мұрасы болып табылады.

Учащийся 1:
Немного из прошлого языка. Прослушайте справку.
СПРАВКА

В СОВРЕМЕННОМ ВИДЕ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК СФОРМИРОВАЛСЯ И ОБРЕЛ СОБСТВЕННУЮ ГРАММАТИКУ В XIX-XX ВВ., ОДНАКО КОРНИ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА УХОДЯТ В ГЛУБОКОЕ ПРОШЛОЕ. КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК ОТНОСИТСЯ К ТЮРКСКОЙ ГРУППЕ, В ЧАСТНОСТИ, К ОГУЗО-УЙГУРСКОЙ ГРУППЕ И К БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ КЫПЧАКСКОЙ. КРОМЕ ТОГО, В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ СОХРАНЯЛСЯ СОГДИЙСКИЙ ЯЗЫК ИРАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ГРУППЫ, А ТАКЖЕ АРАБСКИЙ. В V- VI ВВ. ТЮРКОЯЗЫЧНЫЕ НАРОДЫ УЖЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ РУНИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТЬЮ НА ДЕРЕВЯННЫХ ТАБЛИЧКАХ.
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ КИТАЙСКИЕ ЛЕТОПИСИ VI-VIII ВВ., У ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ПЛЕМЕН КАЗАХСТАНА К ТОМУ ВРЕМЕНИ УЖЕ СУЩЕСТВОВАЛА УСТНАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ, ВОСХОДЯЩАЯ К БОЛЕЕ РАННЕМУ ПЕРИОДУ. СОХРАНИЛИСЬ ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ О СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛЕ ОТУКЕН, КОТОРЫЕ ОТРАЖАЛИ МЕЧТЫ О МИРНОЙ ЖИЗНИ, ЛЕГЕНДЫ О СКАЗОЧНОЙ, НЕДОСТУПНОЙ ДЛЯ ВРАГОВ ГОРНОЙ ДОЛИНЕ ЕРГЕНЕ-КОНГ. ЭЛЕМЕНТЫ ЭПИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ (ЭПИТЕТЫ, МЕТАФОРЫ) ОБНАРУЖИВАЮТСЯ В ОРХОНСКИХ ПАМЯТНИКАХ – ТЕКСТАХ НАДГРОБНЫХ СТЕЛ КЮЛЬТЕГИНА И БИЛЬГЕ-КАГАНА, ПОВЕСТВУЮЩИХ О СОБЫТИЯХ V-VII ВВ. НАДПИСЬ КЮЛЬТЕГИНА СОХРАНЯЕТ МОТИВ РОДОВОЙ ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ, ПЕРЕШЕДШИЙ ПОЗЖЕ В ЭПОС, – ОПЛАКИВАНИЕ УМЕРШЕГО. НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА СЛОЖИЛИСЬ ИЗВЕСТНЫЕ ДРЕВНЕЙШИЕ ЭПОСЫ НА ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ. БЛАГОДАРЯ НАРОДНЫМ ПОЭТАМ-ИМПРОВИЗАТОРАМ, АКЫНАМ ДО НАС ДОШЛИ ЭПИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СКАЗКИ, ПЕСНИ, ПОЭМЫ. КАЗАХСКИЙ ФОЛЬКЛОР ВКЛЮЧАЕТ БОЛЕЕ 40 ЖАНРОВЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ.
Ведущий:
Қазақ тілі біздің халқымыздың рухани байлығы, ол ұлттың бірлігіне және бірігуіне ықпал етеді. Тек қана тілдің көмегімен ұлы ойларды және ең терең сезімдерді білдіруге болады. Қазақ тілі мемлекеттікті анықтайтын факторлардың бірі болады, еліміздің тәуелсіздігін, оның конституциялық-құқықтық мәртебесін рәміздейді. Бүгінгі таңда мемлекеттік тілді білу – бұл азаматтың бәсекеге қаблеттілігінің маңызды өлшемі. Отансүйгіштік, рухани мұраға, мәдениетке, халықтың дәстүрлеріне деген құрмет қазақ тілін білудің арқасында қалыптасады. Бүгін біз дөңгелек столдың барысы кезінде заманауй қазақ тілінің функцияларын және қолдану аясын қарастырамыз.

Ученик 2:
После обретения независимости Казахстан объявил казахский язык государственным языком. В Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, статья 7 гласит: «В Республике Казахстан государственным является казахский язык.». Основываясь на Конституции, был принят закон «О языках в Республике Казахстан». Согласно «Закона о языках», в статье 4 говорится о том, что: «Государственным языком Республики Казахстан является казахский язык.
Государственный язык - язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на всей территории государства.
Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана. Правительство, иные государственные, местные представительные и исполнительные органы обязаны:
всемерно развивать государственный язык в Республике Казахстан, укреплять его международный авторитет; создавать все необходимые организационные, материально-технические условия для свободного и бесплатного овладения государственным языком всеми гражданами Республики Казахстан. Итак первая функция и сфера применения – это деловой язык.
Ученик 3:
Следующая функция языка – язык науки.
Судьба языков творится не на площадях, трибунах и листках громких воззваний, а в трудах ученых и педагогов, которые своим талантом превращают добытые ими прогрессивные знания в достояние народных масс. Примером тому - патриотический труд казахских языковедов, которые после гибели Ахмета Байтурсынова и граждан «Алаша», в тяжелейший период 40-80-х годов XX века, с большим или меньшим успехом обходя ограничения и запреты тоталитарного режима, вели последовательную работу по системному научному описанию, нормализации и стандартизации современного казахского литературного языка, благодаря чему мы, собственно, и имеем тот терминологический корпус казахского языка, с которым шагнули в независимость. Сейчас казахский стал языком различных наук, на нем написано множество научных трудов, монографий, исследований в различных областях науки и техники. Язык развивается, взаимодействуя с другими языками, обогащается новой лексикой, оборотами.

Ученик 4:
Одна из важнейших функций языка – общение. Разговорный казахский стал под силу русскоговорящему населению, ученики школ с удовольствием изучают язык, особенно попадая в разговорную среду. Государственный язык изучать необходимо, для того, чтобы успешно войти в общество и занять в нем достойное место.
Изучение казахского языка – это не голословный анализ грамматики и заучивание правил языка, это создание предпосылок для формирования разговорного языка ребенка. Потому что машинальное следование правилам может заглушить желание ученика выражать свои мысли свободно, формировать индивидуальный разговорный стиль. В этой связи стоит руководствоваться словами Ибрая Алтынсарина: «Главная цель родной речи – это развитие языкового чутья ученика». Ко всему прочему необходимо помнить, что родному языку надо обучать с учетом его ментальности, природы, что национальное самосознание формируется посредством языка».

Ведущий:
Қазақ тілі туралы қызықты деректер:

- Заманауи қазақ тілінде диалектке бөліну жоқ деуге болады.
Аздап үш топқа бөлінуді байқауға болады: солтүстік-шығыс, оңтүстік және батыс. Диалектердің арасында, көптеген уақытта әртүрлі аумақта тұрғандықтан, сөйлесулерінде шамалы өзгерістер бар, бірақ нақты өзгерістер жоқ деуге болады, әрбір қазақ бірін-бірі жақсы түсінеді.

- Әдебиеттік қазақ тілінің негізінде, мемлекеттіліктің және мәдениеттің даму кезеңдеріне сәйкес, ізінше солтүстік-шығыс және батыс диалектері еніп отыр.

Ученик 5:
Мы восхищаемся произведениями Абая, Шакарима, Магжана…
Язык отцов – наследие святое,
Глубокий, острый, сильный, словно крик,
Своих детей заботливой рукою
К себе притянешь, мой родной язык!»
Слова Магжана Жумабаева говорят как никто о следующей функции языка –литературной. Поэт с мировым именем, мечтавший о свободе народа через его просвещение, он, как и другие наши яркие представители казахской интеллигенции, внес неоценимый вклад в развитие словесности. В произведениях казахских авторов Сабита Муканова, Габидена Мустафина, Спандияра Кубеева отражены чаяния народа, представлены картины тяжелой жизни народа, находящегося всегда под двойным угнетением. С помощью литературного языка авторы передали колорит народной жизни, остроумие народа, раскрыли щедрость души, величие родной природы, непреодолимую тягу к свободе.

Ведущий:
Говоря о литературном языке, невозможно не сказать о его музыкальности, напевности. Она пришла из седой древности, вместе с народными кюями, эпическими поэмами, состязаниями айтысов, в современную эпоху дополнена вальсами Калдаякова, оркестровыми пьесами Курмангазы, зажигательной хитовой музыкой, патриотическими песнями, оперными исполнителями. Музыкальность казахского языка вызывает восхищение у многих народов.

Ведущий:
Қазақ тілі туралы қызықты деректер:
Қазақ алфавитінде 42 әріп бар және олар кириллицалық алфавитке негізделген(орыс алфавитіне 9 әріп қосылған).
Қазақ тілі XIX ғасырдың ортасында Абай Құнанбаевтің және Ыбырай Алтынсариннің қызыметтерінің арқасында әдебиеттік рәсімделді.
Жер бетінде 214 мемлекет бар, олар 6100 тілде сөйлейді, оның ішінде 300 тіл тұрақты, ал олардың 150-і ғана мемлекеттік тіл. Соңғы ғасырда 250 тіл жойылып кеткен, оның бәрі де саны аз , халқының сауаты төмен ұлттар еді.

Ученик 6:
Я считаю, что казахским языком нужно владеть не из-за того, что казахский язык является государственным, и не из-за того, что это один из перспективных критериев государственной идентичности, а просто от неизбежной сущей необходимости. Только знание казахского языка может гарантировать интеграцию в казахское общество и комфортные условия. Невозможно все время жить с чемоданным настроением, так как, несмотря ни на что, позиция государственного языка год от года только будет укрепляться, для этого есть все предпосылки, попутный ветер сильнее, чем встречный. Жить полноценной жизнью, т.е. владеть государственным языком – привилегия не только казахскоязычных. А право всех граждан Казахстана независимо от национальности.
Для чего необходимо овладеть казахским языком современным казахстанцам?
– Конкурентоспособное образование начинается с языка;
– Мы в долгу перед историей;
– Будущее – за казахским языком;
– За дружбу!
– Знаешь один язык – понимаешь другие;
– Чтобы вас правильно называли;
– Читать Абая в оригинале.

Ученик 7:
Біздер барлықтарымыз Қазақстанның тұрғындарымыз және де өздерімізге келесі сұрақтарды қоямыз: Қазақ тілі бізге керек пе, оның болашағы қандай? Біздің балаларымызға ол не береді?
Не десек те, мемлекеттік тілді білу – әрбір қазақстандықтың азаматтық парызы, қазақстандық патриотизмнің шынайы көрінісі.
Біздің Отанымызда жүзге жуық ұлттар мен халықтардың өкілдері өзара түсінікте өмір сүруде. Олар Қазақстанды туған жеріміз, Отанымыз деп есептейді. Қазақ халқы осы достықтың ұйытқысы болып табылады. Біздің елімізде мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Оны білу, балаларымызға үйрету біздің парызымыз. Мектепте бірнеше тілді үйренген бала, болашағы зор, еліміздің құрметке лайықты азаматы болады.
Ведущий:
Сегодня на заседании круглого стола мы попытались обозначить некоторые проблемы в изучении казахского языка, показать его преимущества, мотивировать необходимость изучения его всеми гражданами.
Известно, что патриотизм проявляется в политической культуре граждан и становится источником силы, единства народа и целостности государства. Это осознают и многие соотечественники, понимая, что знание государственного языка является патриотическим долгом.
На одной из сессий Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «Я давно мечтаю о том времени, когда я, как президент, буду говорить только на государственном языке, а все казахстанцы, независимо от национальности, будут меня хорошо понимать, - и добавил: - У государственного казахского языка большое будущее. Он призван стать мощным консолидирующим и объединяющим фактором в обществе». И в самом деле, если завтра все мы, казахстанцы, заговорим на казахском языке, согласитесь, мы лучше будем понимать друг друга, станем еще ближе и роднее. «Отношение к языку, на самом деле, отношение к народу. Поэтому мы не должны оставаться равнодушными. Когда казахский язык превратится в язык всеобщего использования и поднимется на уровень истинного государственного языка, мы будем называть свою страну казахское государство», — отметил Первый президент Казахстана — лидер нации Нурсултан Назарбаев.

Всем спасибо за работу. Мы продолжим беседы за круглым столом. До новых встреч!

Категория: Внеклассное чтение | Добавил: uroshainaja_hk (13.02.2016) | Автор: Шукеева Бакыт Кульбаевна
Просмотров: 398 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1 Айжан_Нурлановна   (23.10.2016 15:37)
Спасибо за разработку, замечательно подобранные слова, вопросы и стихи действительно помогут в воспитании патриотизма и любви к Родине.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта

Академия сказочных наук

  • Театр.kz


  • Copyright "Школа" Интернет-портал "Детство-kz"© 2018
    Сайт управляется системой uCoz